Proto je na lidech jim podle možností pomáhat. Zvířata naší přírody se totiž někdy ocitají v situacích, kdy pomoc člověka nutně potřebují.

„To je pravda. Ale pomáhat se musí s rozvahou. Někdy můžeme nevhodným zásahem i ublížit," uvedl Roman Andres z Českého svazu ochránců přírody Vlašim, který zároveň prozradil jedenáct základních rad.

Jedenáct rad pro pomoc divoké zvěři

1. Při nálezu poskytnout tři základní podmínky. Tmu, teplo a klid.
2. S nalezenými divokými zvířaty se vždy obrátit na záchrannou stanici pro živočichy nebo na veterináře.
3. Nalezená mrtvá zvířata ohlásit místnímu veterináři nebo mysliveckému hospodáři.
4. Ptáčata neodchovávat sami. Pouze ho nakrmit, aby příliš nezesláblo.
5. Pomoc potřebují hlavně mláďata zimujících druhů, jedinci uvízlí či zranění, nemocní či otrávení.
6. Nedotýkat se mláďat savců, matka by je asi nepřijala zpět.
7. Pomoci ježkům, dojde-li ke zničení hnízda nebo nalezneme-li slepá mláďata.
8. Zraněného netopýra předat ihned do záchranné stanice pro živočichy.
9. Všichni volně žijící živočichové jsou zákonem chránění. Pokud tedy víme o ilegálním lovu či odchytu, oznámit to policii.
10. Ochočená divoká zvířata nelze chovat doma bez povolení veterinární správy.
11. V případě pokousání zvířetem zajistit zvíře pro prohlídku veterinářem a vyhledat lékařskou pomoc.