Žulová dlažba v pěší zóně v nejvýstavnější třídě města, totiž bortí. Dlaždice auta posouvají k jedné straně. Nejvíc na křižovatce s Husovou ulicí. „Jestli to takhle půjde dál, bude nutné přeložit dlažbu v celé délce ulice,“ upozornil místostarosta Roman Tichovský.

Město, které za dílo i s DPH zaplatilo 66 milionů korun reklamuje povrch. Hledá se ten, kdo za situaci může. U jednání samozřejmě už nyní nechybějí právní zástupci vlastníka, projektanta a zhotovitele.

Podle informací Romana Tichovského se zhotovitel se hájí tím, že ulicí vede objízdná trasa uzavírky Nádražní ulice a že je dlažba špatně navržená. S tím pochopitelně nesouhlasí projektant. Napovědět, kdo za „to“ může, mají znalecké posudky.

„Každá dlažba se pohybuje. Problém je v tom, že přes to, že se už dva tisíce let dlažba pokládá kvůli přenášení vodorovných sil do vějíře, přijdou architekti, kteří mají rádi rovné linie a nechají dlažbu vyskládat jako na pěší zóně. Pokud to tak je, musí být po určitých úsecích opřená, aby síly přenášela,“ dodal Roman Tichovský, který vystudoval stavební ČVUT Praha.