Realizace stavby bude probíhat i za částečného omezení provozu v prostoru křižovatky ulic Klusáčkovy a Krusičanské.

Během stavby dojde při přepojování nového potrubí a vodovodních přípojek ke krátkodobým přerušení dodávek pitné vody pro přilehlé nemovitosti. Termín přerušení dodávek vody s jednodenním předstihem oznámí majitelům dotčených nemovitostí provozovatel vodovodu, Vodovody a kanalizace Týnec.

Ten také upozorňuje, že při manipulacích na rozvodné vodovodní síti a při obnovení dodávek pitné vody bude docházet ke krátkodobému zhoršení její kvality. Voda může mít jinou barvu a může se v ní objevit také zákal.

Svoz komunálního odpadu rekonstrukce vodovodu nenaruší a bude po dobu stavby probíhat v současně nastavených termínech.