Týnec je tak připravený na další rozvoj. A to i díky chystané modernizaci čistírny odpadních vod (ČOV). Ke zlepšení života obyvatel městských částí má dále přispět vybudování vodovodu a kanalizace v Krusičanech a vodovodu v Peceradech a Zbořeném Kostelci. Na všechny tyto stavby má Týnec už vydané stavební povolení, vysoutěženého zhotovitele a podepsal s ním i smlouvu o dílo.

„Financování nemáme zajištěno proto, že se vhodný dotační titul otevřel až na konci srpna a v tu dobu jsme ještě ani neznali dotační podmínky. Nyní pracujeme na podání žádostí o podporu,“ vysvětlil starosta s tím, že výzva je otevřena do 20. října, takže na přelomu roku by žadatelé mohli znát výsledky svých žádostí.

Pokud se situace pro Týnec vyvine dobře, může na tři zmiňované akce získat dohromady téměř 170 milionů korun. Zbylých 130 milionů pak ale musí zajistit z vlastního.

Rekonstrukce vodovodu v Klusáčkově ulici v Týnci nad Sázavou.
Foto: V Týnci nad Sázavou opravují vodovod i střechu pečovatelského domu

„Je tady však stále inflace, která se do staveb bezpochyby promítne, takže možná budeme potřebovat víc než sto třicet milionů korun,“ upozornil Kadrnožka. V takovém případě by pro město bylo financování akcí velmi složité. Pro částku do 130 milionů korun je sídlo schopné získat úvěr, nad ni ale už ne.

To ale bude řešit až nové zastupitelstvo i když rozhodující část dofinancování nebude schopna dodat ani týnecká veřejnost, jíž se díla bezprostředně dotknou. Ať bude její spoluúčast jakákoliv, v celkových nákladech to rozhodující pomoc nebude.

„Nedělejme si iluze, není to zásadní, na čem by závisela realizace projektu,“ míní starosta a pro příklad uvádí akci v Krusičanech. Tam investor za zhruba 84 milionů korun vytvoří 60 přípojek vody a kanalizace domácnostem. Při spoluúčasti například 100 tisíc korun, by vybraná suma dosahovala „jen“ částky šest milionů.

„A to v celkových nákladech je skutečně kapka v moři,“ říká lídr týnecké radnice. „Všechno to je nyní ale stále jen teorie a o konkrétní výši příspěvku, zda bude nebo nebude symbolický, se bude jednat nejdříve v prosinci,“ dodal.

Podjezd pod železnicí v Růžové ulici.
Komplikace na nejdůležitější silnici v Sázavě? Zmizet mají až napřesrok

Zatímco intenzifikace ČOV se už rozebíhá přípravnými pracemi a fakticky odstartuje už na jaře, protože pro tuto akci má město i bez dotace zajištěno financování, další dvě díla zatím začátek stanovený nemají. Jisté však je, že ČOV má být dokončena za 18 měsíců od zahájení a dvě zbylé akce nejpozději do dvou let od startu.

V současné době týnecká ČOV zvládá pročistit splašky od šesti tisíc obyvatel, po její rekonstrukci by se kapacita měla zvýšit na osm tisíc lidí. A to je podle Martina Kadrmožky dostatečná výkonnost i pro budoucí rozvoj města.

Co u vás rozhodne komunální volby? Zapojte se do velké ankety Deníku ZDE.