Podle smlouvy o dílo si firma za zbourání obou objektů vydělá svou prací 1,3 milionu korun. Bourání obou objektů kritizují starousedlíci, ale není jisté, zda práce dokáží zastavit.

Současné vedení města s demolicí souhlasí a nová rada, která by rozhodnutí mohla revokovat, dosud neexistuje. Pravomoci získá teprve při prvním ustavujícím jednání městského zastupitelstva. Konat by se mělo ve středu 31. října.