„Voskovce a Wericha (V+W) chceme připomínat, protože i radnice stojí na náměstí, které nese jejich jména. Projekt na vznik muzea je už hotový a je přesně napasovaný na prostory našeho infocentra,“ připomněl sázavský starosta Vladimír Dvořák s tím, že město se nyní pokouší najít pro financování projektu dotace.

Jedním z exponátů Voskovcovy síně bude bezpochyby uniforma, kterou do Čech přivezl Voskovcův otec, kapelník carských vojenských hudeb Vilém Eduard Wachsmann. Ten v době velké vlastenecké euforie Čechů po vzniku ČSR přijal počeštěný originální novotvar svého příjmení a podepisoval se jako Václav Voskovec. A přijal jej i syn Jiří, který se ve škole ještě podepisoval příjmením Vaksman. Onu uniformu využívali V+W při své vůbec první hře Vest pocket revue. Dobové fotografie potvrdily, že v ní vystupoval Jan Werich. Nyní tento vzácný kus ve svém šatníku střeží Milan Štědra.

„Uniformy byly původně dvě, světlá a tmavá. Od Wericha je dostal Jiří Suchý ze Semaforu, který je nechal zrestaurovat. Voskovcovi ale nakonec našli ještě třetí uniformu,“ potvrdil s tím, že k němu se tento památný oděv dostal jako dar od potomků Jiřího Voskovce, kteří v Sázavě stále využívají rodinné sídlo.

Svého času pracoval Milan Štědra v sázavském infocentru a uvědomil si, že by bylo dobré, kdyby ve městě dosud chybějící pamětní síň vznikla právě tam. „Infocentrum je v kulturním domě na Náměstí Voskovce a Wericha a koná se tam i přehlídka amatérských hudebních divadel Voskovcova Sázava. Navíc je tam i stálá služba a nebyl by proto problém ani s provozem expozice,“ plánoval.

Tolik potřebné dotace ale projekt před několika lety nezískal. Sbírkových předmětů bylo sice v Sázavě dost, ale nebyly „na jedné hromádce“ města. Drželo je několik vlastníků, což nakonec rozhodlo o nepřidělení finanční podpory. Proto město hledá další dotační možnosti.

Mezitím však vznikl projekt, do něhož se na doporučení obecně prospěšné společnosti Posázaví zapojil také vyhlášený architekt Jan Špaček. Ten je mimo dalších podepsaný jako autor pod projekty pamětní síně Františka Hrubína v Lešanech, obřadní síně benešovské radnice, pražské kavárny Slavia či úprav v Senátu Parlamentu na Malé Straně.

„Domluvili jsme se na tom, že projekt bude více napasovaný na Sázavu a ne pouze jako další vzpomínka na Osvobozené divadlo nebo Ameriku, kde Jiří Voskovec po emigraci žil a zemřel,“ vysvětlil Milan Štědra.

Ten za desítky let pro potřeby muzea V+W nashromáždil velké množství originálních dokumentů i jejich kopií. Fotografií, rukopisů, partitur nebo šelakových gramofonových desek. „Od Voskovcova synovce Prokopa Voskovce, surrealistického básníka, jsem na jednu výstavu, kterou jsem v Sázavě připravil, dostal originály obrázků, které Jiří Voskovec maloval ve svých dvanácti letech, tedy někdy v roce 1917,“ ukázal Milan Štědra akvarelovou malůvku indiánů přinášejících do tábora ulovené zvíře. Dílko „Před chýší náčelníkovou“ má i podpis s druhou podobou rodného příjmení - J. Vaksman.

V infocentru bude památce Jiřího Voskovce věnována značná část prostoru. Expozice bude interaktivní. Návštěvníci si budou moci sami promítnout ukázky z filmů či divadelních představení nebo nahrávky písní Jaroslava Ježka. Náklady vzniku pamětní síně Jiřího Voskovce jsou předběžně odhadnuty na více než jeden milion korun. To je ale pro město s rozpočtem kolem sto milionů korun poměrně vysoká částka, kterou z rozpočtu na tyto účely neuvolní. „Když se najde nějaký grant, jsme připraveni,“ dodal Milan Štědra.