Nyní je již téměř hotová pravobřežní betonová hráz, také začaly práce na novém odlehčovacím ramenu řeky. Následně bude mezi rameny vytvořen suchý poldr, který v případě navýšení vody odlehčí hlavnímu rameni a propojí ty vedlejší.

„Po levé straně řeky budou vytvořeny i pevné hráze, ty se začnou dělat v nejbližší době. Také jsme museli řešit drobné změny v projektu,” uvedl starosta Sázavy Petr Šibrava. Změna v projektu se týkala hrází, které zasahují do kořenového systému chráněných lip. Hráz se proto posune a bude hlouběji v řece, aby město nemuselo lípy obětovat.Město Sázava sice není investorem této stavební akce, tím je státní podnik Povodí Vltavy, i tak si musí vedení města některých věcí při stavbě všímat. Problémy mělo město třeba s administrací. „Protipovodňová hráz je v kolizi s projektem obnovy mostu, který patří krajské správě údržby silnic. Také nám protipovodňový projekt zasáhl do naší akce revitalizace zeleně. V místech budoucího provizorního mostu byla tato akce realizována,” doplnil Petr Šibrava.

I přes to, že projekt obnovy mostu i revitalizace zeleně s tím protipovodňovým nesouzní, vše se vyřešilo a akce byly či budou zahájené podle plánu.

Práce přímo u řeky budou pokračovat dokud to počasí dovolí. Nyní se dělají zemní úpravy, betonáže jsou již téměř hotové. „Ještě se budou dělat terénní úpravy a zasypávání hráze. To musí být hotovo než napadne sníh,” poznamenala Pavlína Drahotová, vedoucí odboru výstavby a životního prostředí města Sázava.

Cesty nezatěžují, mají zemník V rámci výstavby protipovodňových opatření v Sázavě byl vybudován i zemník. Přesuny hmot tak probíhají přímo na staveništi, těžká doprava tak nemusí zatím jezdit městem. V souvislosti se stavebními pracemi již na začátku projektu vedení města vědělo, že se bude přesouvat asi 100 tisíc kubických metrů materiálu. Přesun se ale nyní, díky zemníku, odehrává v jedné lokalitě. Co se vytěží, to zůstane u hráze. Místní komunikace tak nejsou zatíženy.