„Smlouva z roku 2001 už neodpovídá dnešní realitě,“ vysvětlil sázavský starosta.

Kvůli tomu už o změně jednali sázavští radní, kteří už také odhlasovali požadovanou změnu. K jejímu naplnění však jsou zapotřebí souhlasy obou stran. Dospět k nim, ale nebude snadné.

„Chtějí to trošku jinak a my nejsme schopni to tak zajišťovat,“ řekl při tiskové konferenci benešovský místostarosta Zdeněk Zahradníček. „Vypadá to, že spolupráce skončí po vzájemné dohodě,“ dodal.

Smlouva měla skončit v závěru loňska. Vzhledem k tomu, že v Sázavě zatím není jasný nástupník PSB, bude tato příspěvková organizace zřizovaná od roku 2007 městem Benešovem, ale fungující už od 70. let minulého století, pomáhat potřebným v Sázavě ještě nejméně celý leden.

„Benešov jako obec s rozšířenou působností musí z pozice koordinátora služeb situaci sanovat a musí proto také monitorovat přechod k novému poskytovateli,“ připomněla tajemnice Městského úřadu v Benešově Magda Zacharieva s tím, že po případném vypovězení rámcové smlouvy bude o klienty dál postaráno do doby, než odbor sociálních věcí a PSB nenaváže sázavské klienty na novou službu. Ta by v případě Sázavy mohla přicházet z Kutnohorska.