Generální ředitelství hasičů ale nemá v plánu v Sázavě vystavět hasičskou stanici. Proto město jako poslední řešení vidí výstavbu vlastní zbrojnice.

„Ta by do budoucna mohla sloužit i profesionálním hasičům. Projekt je hotový, máme také pozemek,” řekl starosta Petr Šibrava. Problém je ale s finan-cováním. Projekt by stál zhruba 35 milionů korun.

Jediným profesionálním hasičským sborem v Sázavě byla jednotka podniku sklárny, zrušená v roce 2011. „Pokud se v podniku změní technologie nebo je požární ochrana zajištěna jinak, mů-že být podnik zbaven povinnosti zřídit jednotku,” uvedla Nicole Zaoralová z generálního ředitelství HZS České republiky.

Nedaleko Sázavy sídlí profesionální hasiči v Uhlířských Janovicích. Oproti tomuto městu má ale Sázava na svém území jedenáct výškových budov a větší průmyslový objekt. Sázavští obyvatelé se také potýkají s povodněmi, jelikož město protíná stejnojmenná řeka.

Podle mluvčí hasičů má ale jednotka v Uhlířských Janovicích dojezd do Sázavy za 10 minut. Proto bylo v tuto chvíli schváleno jen to, že dobrovolní hasiči ze Sázavy budou vykonávat službu jako svoje hlavní nebo vedlejší povolání. „Tím se zkrátí čas potřebný k výjezdu jednotky na 5 minut, a vzroste kvalita požární ochrany na území obce Sázava,” dodala mluvčí Nicole Zaoralová.