Po dobu přerušení dodávky vody se obyvatelé k životadárné tekutině dostávají díky přistavení cisterny s pitnou vodou.

Vodovody a kanalizace Týnec odběratele předem upozorňují, že při obnovení dodávky vody dojde ke krátkodobému snížení její kvality v ukazatelích barva a zákal.