Taková informace vyděsila během minulého týdne obyvatele města. Hygienici ale zákaz konzumace vody, vzhledem ke zlepšení jejího stavu, už před víkendem odvolali.

„Zákaz platil od úterý 1. do pátku 4. listopadu,” potvrdila Hana Jupová, vedoucí Oddělení hygieny obecné a komunální KHS Benešov.

Potíže s pitnou vodou zaznamenali v Pyšelích už dříve. Vzorky vody nechal podrobit rozboru jeden z občanů města. Analýza potvrdila nadlimitní hodnoty bakterií. Prakticky nezměněný stav potvrdil odběr vody 17. října na odběrném místě na Náměstí TGM.

„Informovali jsme o tom starostu, který zařídil nápravná opatření,” uvedla Jupová.
Další rozbor vody provedl na žádost benešovských hygieniků 24. října Zdravotní ústav Praha a jeho laboratoř v Příbrami. Voda z tohoto rozboru také nevyhovovala.

Z protokolu Zdravotního ústavu Praha a jeho laboratoře v Příbrami, který si 24. října nechala vypracovat KHS Benešov, lze vyčíst, že kolonie bakterií při teplotě vody 36 stupňů Celsia přesáhly povolenou mez téměř pětkrát.

Proto KHS vydala zákaz na začátku listopadu zákaz.

Zajímavé na celém případu ale je, že nadlimitní hodnoty bakterií bylo možné odečíst pouze na jednom ze tří odběrných míst. Na zdroji byla voda nezávadná.

„Souhra všech těchto okolností vyvolávala určité obavy ze stavu vodovodu, proto jsme vydali zákaz,” vysvětlila Hana Jupová z KHS Benešov.

Z výsledků rozborů lze tedy podle hygieniků odvozovat, že voda byla nějakým způsobem znehodnocená.

„Přesto nelze obecně říci, že zjištěný ukazatel rovnou znamená ohrožení zdraví odběratelů,” sdělila Hana Jupová a připomněla, že zákaz pití vody hygienici přistoupili proto, že voda byla zřejmě nedostatečně chlórována.

Během zákazu byli obyvatelé Pyšel odkázáni na dodávku z náhradních zdrojů pitné vody z cisteren.

Už v pátek 4. listopadu ale starosta města Stanislav Vosický sdělil svým spoluobčanům, že voda z městského vodovodu je znovu pitná.

„V pátek nám město doložilo tři vzorky, které vyhovovaly normě, proto jsme zákaz ukončili,” dodala Hana Jupová.

Kdy se obyvatelé Pyšel napijí skutečně dobré vody, ale není jasné.

„Upozorňujeme, že v souvislosti s dezinfekcí voda obsahuje více chlóru,” oznámil na webu města svým spoluobčanům starosta Stanislav Vosický s tím, že už 1. listopadu, kdy KHS zakázala vodu konzumovat, nebyla voda závadná. „Proto nemusíte mít žádný strach, že jste ji konzumovali,” uklidňuje starosta.

Skutečnost, že voda už v úvodu listopadu byla nezávadná, potvrdila Benešovskému deníku také Helena Vilhelmová, zástupkyně vedoucí Centra hygienických laboratoří Příbram Zdravotního ústavu Praha.

Právě chlór, který zlikvidoval nadlimitní hodnoty bakterií ale Pyšelští nejspíš ještě nějakou dobu z vody vytékající z městského vodovodu ucítí.

V několika nejbližších dnech dojde v Pyšelích k výplachu silně chlorované vody z vodovodních řadů a její odběratelé proto ucítí zápach chlóru.

Podle odborníků se bakterie mohly začít ve vodovodu množit proto, že místo, kde byly vzorky vody odebrány, v Pyšelích to bylo v centru na Náměstí T. G. M., nemělo v poslední době tak velkou vydatnost odběru.

„A to i přes to, že se před samotným odběrem vzorku voda pořádně odtáčí. To je ale pouze teorie a nemusí být založena na pravdě. Když ale voda byla u zdroje v pořádku, je zřejmé, že problém byl v potrubí. Ale je to zvláštní,” míní Helena Vilhelmová z Centra hygienických laboratoří Příbram Zdravotního ústavu Praha.