Samozřejmě, že se také rozšíří učitelský sbor. Na místo šesti najde práci v MŠ Pyšely dohromady devět pedagogů.

To jsou nejdůležitější údaje k rekonstruované MŠ v Pyšelích. Město objekt opravilo náklady 11 milionů korun. Větší část z nich kryly dotace kraje.

„Školku slavnostně otevřeme čtvrtého ledna příštího roku,“ připomněl starosta Pyšel Stanislav Vosický.

K tak zásadní investici přiměla město nebývale velká kolonizace území Pyšel. Někteří lidé, nejspíš i kvůli přistěhování známých osobností, nyní město přirovnávají k Jevanům.

Rozšiřování Pyšel s sebou přineslo i další fenomén – populační explozi. A právě ji stará školka nedokázala vykrýt.

„Provoz ve staré školce nebyl přerušen, ale nestačila současným potřebám a to nejen svou kapacitou. Ve špatném stavu byla také okna nebo topení,“ dodal starosta.