Ulice a silnice v Postupicích dostávají nový povrch. Aktuálně v obci začala oprava ulice Slunečná. „Dělníci zde budují nové chodníky, vjezdy, parkovací stání, silniční vpustě, odvodnění a revizní šachty. Předpokládaný termín dokončení je naplánovaný na polovinu října," říká starosta Miloslav Půta. Opravu pocítila i ulice K Chalupám, která je nyní již přístupná. V ulici chybí jen veřejné osvětlení, které obec přislíbila v příštím roce.

Další dokončenou akcí je oprava povrchu komunikace z Postupic do Pozova. Bylo zde vyřešeno i vyvěrání spodní vody oddrenážováním. Vybudováním nového propustku a silničních vpustí je řešeno odvádění přívalových srážek na okraji osady Pozov.

Nepřehlédnutelnou novinkou je i komunikace od rybníka Ovčíňák do Lísku. Tato stavba byla realizována z prostředků Státního pozemkového úřadu. Je určena zejména ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Menší část, k propojení s osadou Lísek, dobudovala obec Postupice ze svých financí stejně jako u ostatních oprav.