Důvod k vyřešení po léta neexistujícího problému začal nedávno.

Současný majitel objektu, který v době reálného socialismu vlastnilo družstvo Jednota, upozornil město, že není schopen kvůli sněhu padajícímu ze střechy zajistit cestujícím bezpečnost.

Vzhledem k tomu, že zastávka autobusu ve směru od Benešova na Týnec byla právě na rohu zmiňovaného objektu, nezbylo městu nic jiného, než zastávku přemístit.

Dozadu to nešlo kvůli ostré zatáčce. A dopředu vlastně kvůli stejné situaci na silnici spravované krajem, také ne. Blíž Týnci je ale přece jen o něco málo místa víc. Proto současnou autobusovou zastávku, s mazaným označením dočasná, najdete právě tam.

Tím však vyvstal nový problém, na který při jednání týneckého zastupitelstva upozornila členka peceradského osadního výboru, Jitka Šetková.

„Nebylo by možné postavit u zastávky chodník," tázala se mladá žena starosty města. Současně potvrdila, že v případě, že autobus zastaví příliš blízko okraji, cestující z něj vystupují přímo do záhonu s květinami.

„Domluvte se s panem Pošmurným, který se o záhonek stará," zbavil se přímého rozhodnutí starosta Týnce Martin Kadrnožka.
Právě Václav Pošmurný st., majitel nedalekého domu, tento kout Pecerad ze své vlastní vůle začal upravovat.

Na dotaz Benešovského deníku, zda by mu v případě vzniku chodníku a zániku pruhu zeleně nebylo líto času a úsilí, které zvelebení místa věnoval, odpověděl velice stručně.

„Je mi to putna. Dělal jsem to, aby tam nebyl takový nepořádek," uvedl Václav Pošmurný st.

Pro doplnění je ještě nutné dodat, že se kromě něj o zvelebení místa v centru obce vyspárováním žulového tarasu podílel i další peceradský dobrovolník, Josef Dřízhal.