Firma postaví přeložku silnice I/3 za 320,938 milionu korun bez DPH. Práce zahájí zhotovitel hned po převzetí staveniště a přímí pozorovatelé stavby uvidí nejprve klasické vyměřování a vytyčování trasy

Obchvat Olbramovic je jednou z dopravních staveb na silnici I/3, která má přispět k vyšší plynulosti provozu na této dopravně vytížené komunikaci. Ta dosud supluje ve středních Čechách chybějící dálnici od jihu na Prahu. „Tyto stavby najdou své uplatnění i po zprovoznění středočeského úseku dálnice D3. Se silnicí I/3 se totiž počítá jako s objízdnou komunikací v případě uzavření dálnice,“ připomněl mluvčí ŘSD.

Dopravní situace v Olbramovicích.
Povolení stavby obchvatu Olbramovic posvětilo ministerstvo dopravy

V Olbramovicích silnice navíc prochází středem obce a dělí ji na poloviny, což je s ohledem na intenzitu provozu s téměř 19 tisíci vozidel denně stav nevyhovující z hlediska bezpečnosti silničního provozu.

„Přeložení komunikace na východ od Olbramovic tuto situaci vyřeší. Vyvedení dopravy mimo obec samozřejmě přispěje i ke zlepšení životních podmínek obyvatel. Uvedení do provozu 3420 metrů dlouhého obchvatu plánujeme v březnu 2023,“ dodal Martin Buček.

Cyklostezka z Jihu Čech do Prahy povede u Votic v trase někdejší železniční trati.
Nebylo potřeba hledat novou cestu. Cyklostezku postaví na bývalé trati u Votic