Chystané rekonstrukce schválili v pondělí středočeští radní, když odsouhlasili záměr přípravy dvou dopravních staveb. Nejprve dojde na projekční a další přípravné práce; stavební ruch v terénu by měl odstartovat v roce 2019. Vše bude podle očekávání hrazeno z prostředků IROP – z Integrovaného regionálního operačního programu – případně z jiných dotačních titulů (ať už evropských, či národních).

„První připravovanou dopravní stavbou je rekonstrukce silnice II/114 v Neveklově v úseku mezi křižovatkou se silnicí III/11453 a křižovatkou se silnicí I/3,“ informovala Helena Frintová z krajského úřadu o pracích zamýšlených východně od města (tedy směrem k Bystřici). Pokud vše půjde podle plánu, stavební práce plánované na rok by tam měly začít v roce 2019. Akce, jejíž náklady středočeský radní pro dopravu František Petrtýl (ANO) vyčíslil na 174,08 milionu korun, je zatím ve fázi příprav; na zpracování projektové dokumentace i výkupy pozemků má dojít v průběhu příštího roku. „Po dokončení investorské přípravy vyhlásí Středočeský kraj výběrové řízení na zhotovitele stavby, její realizaci i stavební dozor,“ sdělil radní Petrtýl.

Na stejné silnici, tedy na II/114, by se od roku 2019 mělo pracovat také západně od Neveklova. Krajští radní v pondělí kývli na přípravu její rekonstrukce v úseku od mostu přes Slapskou přehradu u Živohošti po křižovatku se silnicí II/105 před Neveklovem. Stavba s předpokládanými náklady ve výši 138,7 milionu korun s DPH by se měla stát skutečností rovněž v letech 2019–2020.