„Mezi tyto vlastnosti patří zejména zvýšení kvalifikace v rámci práce s moderními stavebními a kalkulačními programy, rozvoj podnikatelského myšlení, efektivní komunikace a rozvoj schopnosti nést riziko za své jednání,“ vysvětlil Ladislav Trumpich z obchodní akademie s tím, že konkrétním cílem je zdokonalit studijní návaznosti mezi předměty ekonomického a technického oboru.
Nejdůležitějším výstupem programu je vzdělávání žáků v pohybu na trhu práce, sebeprezentaci a firemní a sociální komunikaci.
„Dojde proto k nezbytným investicím do vybavení učeben. Bude modernizován počítačový systém, programové vybavení pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání a bude také pořízen systém interaktivní prezentační tabule,“ sdělil Trumpich.
V Obchodní akademii Neveklov se studenti začnou vzdělávat ve středních Čechách v novém, unikátním předmětu projektový management, který přinese nové informace z oblasti Evropské unie a naučí je zpracovat své vlastní projektové záměry financované ze strukturálních fondů EU i národních programů České republiky. Ty pak budou moci velmi dobře uplatnit na trhu práce i v soukromém životě.
Celý projekt bude také něco stát. Náklady však nehradí škola, ale Evropský sociální fond a státní rozpočet České republiky prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.