Neustupovský zámek se při té příležitosti otevřel veřejnosti a celá slavnost se konala z iniciativy nového majitele zámku.

Mramorovou desku, kterou odhalil společně se starostou městyse Josefem Škrétou pořídili v roce 1921 členové místního Spolku osvětové besedy a přičinil se o ni zejména jeho předsedy, řídící učitel Rudolf Zinke. Desku nesoucí nápis 'Zde žil a pohřben byl Kašpar Kaplíř ze Sulevic, přední z 27 českých pánů popravených za odboj proti Habsburgům 21. června 1621 na Staroměstském náměstí' zhotovil kamenický mistr Šalda z Prahy za 2823 korun.

„Pamětní deska byla později ze štítu zámku demontována a nyní se vrátila zpět, stejně, jako, jak se zdá – bude zpět navrácena i reprezentativní podoba zámku. Nový majitel by ho chtěl otevřít veřejnosti formou prohlídkového okruhu, přilehlý zámecký park, poté, co budou provedeny nezbytné úpravy, vybízí k pořádání svateb,“ připomněla kronikářka Jana Špačková.

Vzpomínkové akce zúčastnili nejen přátelé nového majitele zámku, ale také místní obyvatelé, jimž připomněla význam Kašpara Kaplíře pro Neustupov a okolnosti spočinutí jeho těla v místním kostele. O dějinách Neustupova promluvil předseda Vlastivědného klubu Antonín Holubovský.

Při malé slavnosti nechyběl rytířský turnaj ani výstava připomínající stavovské povstání a slavnostní akt odhalení pamětní desky z roku 1921. V areálu zámku roste lípa, pod níž se podle pověsti loučil stařičký Kašpar Kaplíř se svými poddanými před tím, než odešel na smrt do Prahy.