Rozhodnutí stavebního úřadu se dotkne přímo patnácti pozemků ve vlastnictví obce i soukromých držitelů. Proti rozhodnutí vydanému ve čtvrtek 13. ledna se lze odvolat do 15 dnů.