„Jedná se o unikátní metodu ke zjištění rizika postižení plodu genetickými chorobami, jako je Downův, Edwardsův či Pattauův syndrom, ale i ke zjištění vývojových chorob. Rizika se stanovují z kombinace anamnestických údajů matky, biochemických markerů z krve matky a markerů ultrazvukového vyšetření,“ uvedla Markéta Zikmundová, tisková referentka nemocnice.

Ta současně připomněla, že v období mezi 10. až 11. týdnem těhotenství odeberou lékaři ženě krev a případně provedou i ultrazvukové vyšetření. V období mezi 12. až 13. týdnem se objedná UZ vyšetření, při kterém se vyšetří plod, změří specifické parametry a pomocí programu se vypočítá riziko ze všech získaných hodnot.

„Kombinace parametrů ke stanovení rizika dělá tento test velice přesným, s citlivostí přesahující 90 procent,“ dodala Zikmundová.