Právě odstavování osobních dopravních prostředků je dlouhodobě, a to nejen v benešovské nemocnici, problémem takříkajíc celospolečenským. Alespoň částečně se tyto potíže nyní daří řešit největšímu zdravotnickému zařízení na Benešovsku. Za oddělením patologie, poblíž transfúzního a hematologického oddělení vznikla velká odstavná plocha pro 160 až 200 automobilů.

„Slouží primárně pro zaměstnance,“ potvrdil mluvčí benešovské nemocnice Petr Ballek.

To samozřejmě bude mít také vliv na počet míst schopných pojmout auta pacientů a návštěvníků nemocnice, kteří parkují na hlavním nemocničním parkovišti, pod ústavní lékárnou. Až do zprovoznění uvedené odstavné plochy totiž i parkoviště pod lékárnou využívali sami zaměstnanci nemocnice. Důvod vzniku nového místa pro auta, byl celkem prostý.

„Chceme, aby přímo v areálu nemocnice parkovalo co nejméně automobilů. Často se stává, že pacienti zaparkují nevhodně, například na trávě nebo tam, kde potřebuje projet obsluha. Chápeme, že jsou nemocní, ve stresu, proto bychom jim chtěli umožnit více místa na hlavním parkovišti,“ potvrdil technický ředitel nemocnice Jan Kolbaba.

Co se týká dopravy a parkování, ale není odstavná plocha jedinou záležitostí, kterou v nemocnici za poslední dny realizovali. Současně s místem za patologií cestáři zgenerálkovali komunikace mezi ústavní telefonní ústřednou a základnou Zdravotnické záchranné služby Benešov. Upravena byla také silnice k transfúznímu oddělení a oddělení klinické mikrobiologie. Obě komunikace totiž už byly v havarijním stavu. A nový povrch z obalované živičné směsi získalo i malé parkoviště pro zhruba dvacet automobilů u transfúzního oddělení. Velký nápor prožívá toto parkoviště během dvou dnů v týdnu, kdy tam zastavují dárci krve. „O ně velmi stojíme, proto se jim snažíme udělat co největší komfort,“ řekl Jan Kolbaba.

Všechny uvedené práce na komunikacích Nemocnice Rudolfa a Stefanie stály necelých sedm milionů korun.

„Nemocnice je získala jako příspěvek od majoritního vlastníka, Středočeského kraje,“ dodal Roman Mrva, předseda představenstva nemocnice.