Ve světě sledovaná fyzicky náročná soutěž „Nejtvrdší hasič přežije“ inspirovala Sbor dobrovolných hasičů z Mrače k uspořádání její varianty.
„Nemáme zde žádnou výškovou budovu, tak se bude závodit na návsi. Vloni při oslavách výročí sboru jsme nanečisto vyzkoušeli soutěž družstev, teď ve víceboji nastoupí jednotlivci,“ vysvětlil za tým pořadatelů Vratislav Hruška.
Propozice zahrnují tři kategorie. Muži, ženy a hasiči se zapnutým dýchacím přístrojem. „Bude to něco zcela jiného, než klasické hasičské soutěže, při nichž se běhají štafety a provádí požární útok,“ upřesnil pořadatel.
Na muže čeká roztažení dvou béčkových proudů na vzdálenost padesáti metrů, smotání dvou hadic B a jejich přenesení do určeného prostoru, přenesení dvou dvacetilitrových kanystrů o dvacet metrů, připojení dvou céčkových půlspojek na rozdělovač, překonání dvoumetrové bariéry, 80 boxovacích úderů na simulátoru, přenesení sedmdesátikilogramové figuríny a natažení zavodněné hadice se závěrečným sražením terče.
„Céčková hadice se zapojenou proudnicí s uzávěrem se naplní vodou a soutěžící ji musí natáhnout na vzdálenost zhruba osmnáct metrů,“ konstatoval Vladimír Hruška k záludnostem prvního ročníku hasičského železného muže.
Soutěžící ženy budou mít váhové i vzdálenostní limity poloviční a nebudou se muset vláčet s figurínou. Naopak nositelé dýchací techniky absolvují celou soutěž v zásahovém kompletu (kabát + kalhoty) včetně termoregulační vložky s nasazenou dýchací maskou a lahví s 1000 litry vzduchu na zádech, což bude v polovině června vyčerpávající.
Zásahové přilby, opasky a pevná obuv jsou podmínkou pro všechny kategorie. „Sobotu 14. června jsme zvolili po skončení okrskových soutěží v požárním sportu i kvůli nákladním autům ze stavby železničního koridoru, které budou do začátku června projíždět přes náves,“ zdůvodnil hasič z Mrače termín klání.
Netradičních hasičských soutěží je v regionu více. Benešovské okresní sdružení pořádá pravidelně noční cvičení, při němž posádky hasičských aut plní nejrůznější úkoly.
Na Sedlčansku se po startu přijíždí k rybníku zásahovým vozidlem a místo klasické stříkačky dodává vodu plovoucí čerpadlo.
V Rožmitále pod Třemšínem na Příbramsku se započítává čas požárního útoku od chvíle, kdy soutěžící začnou vyndávat materiál z vozidla a v Červeném Újezdu na Voticku přijíždí k plnění úkolů víceboje celé družstvo rovněž hasičským autem.