Dřívější prodejnu oděvů, obuvi či hraček „z druhé ruky" nahradilo Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM), které založila obecně prospěšná společnost Magdaléna.

Co toto zařízení nabízí, pro koho je určené a řadu dalších zajímavostí prozradila Benešovskému deníku Helena Fialová, vedoucí Centra primární prevence Obecně prospěšné společnosti Magdaléna.

Od kdy Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež v Benešově funguje?
Od července roku 2012 a spadá pod Centrum primární prevence, jež dlouhodobě realizuje preventivní programy na základních a středních školách od roku 2007.

A kdy konkrétně zahájil svůj provoz MeziČas?
V březnu roku 2013. To jsme otevřeli ambulantní formu služeb, která je nedílnou součástí NZDM. Každý k nám může přijít dobrovolně a zdarma.

Co je základním principem vašich služeb?
Bezbariérovost. Ta se promítá do roviny dostupnosti (místo a čas), ekonomické (služby jsou zdarma), sociální (nezáleží na postavení) a psychologické (respekt a anonymita). Služby, které poskytujeme, jsou výchovně vzdělávací aktivity, pomoc při řešení krizových situací, doprovod do institucí, dlouhodobá spolupráce, podpora při vzdělávání nebo doučování.

V čem spočívá úkol MeziČasu?
MeziČas nabízí dvě služby. Terénní a ambulantní. V terénu oslovujeme děti a mládež od dvanácti do šestadvaceti let, kdy naši pracovníci navštěvují parky, hřiště a místa, kde se cílová skupina pohybuje. Představovány jsou nejen služby, ale předávají se kontakty a připravuje se program, který lze venku realizovat. A o té ambulantní jsem se už zmiňovala.

Proč zrovna MeziČas?
Protože je to místo, které má děti a mladé lidi motivovat k dalšímu osobnímu rozvoji. Je pouze zastávkou na této jejich cestě.

Kdy mohou zájemci zařízení navštívit?
Pro zájemce máme otevřeno každé pondělí, středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin. Mimo dny, kdy se pořádají společné výlety. Na tyto dny je vždy dopředu upozorňováno přes náš facebook, nebo u nás na klubu, či ve výloze, kde se mohou děti a mladí podívat na připravovaný program. V úterý pak funguje terénní program, jehož součástí jsou společné aktivity na hřištích nebo oslovování cílové skupiny.

Jaká věková skupina Mezičas nejčastěji navštěvuje?
Nejčastěji cílová skupina kolem patnácti let.

Jaká jsou v zařízení pro klienty pravidla?
I když se jedná o nízkoprahové zařízení, tak samozřejmě máme stanovena základní pravidla, která nezvyšují vysokoprahovost zařízení, ale naopak vytváří bezpečný prostor pro všechny účastníky klubu. Pravidla jsou stručná, jasná a srozumitelná. Každého zájemce o službu s nimi seznamujeme.

Jaká to konkrétně jsou?
Mluvit slušně, zákaz nošení alkoholu, tabáku, jiných návykových látek a zbraní, neohrožovat sebe a ostatní, respektovat práva ostatních, zákaz vstupu pod vlivem návykových látek a udržovat čistotu a pořádek.

S jakým ohlasem z řad klientů se zařízení shledává?
Největší ohlasy slyšíme od dětí a mladých, že se jim někdo věnuje. V NZDM MeziČas mají za kým přijít, s kým si popovídat. Děti a mladí vyjadřují svojí potřebu trávit volný čas v bezpečném prostoru, kde mohou dostat podporu, motivaci a možnost sdílet své otázky, které jsou nedílnou součástí jejich vývojového dospívání.

A naopak, s jakým ohlasem z řad obyvatel domu, v němž Mezičas sídlí, se zařízení shledává?
Ještě nikdo se nás nepřišel na službu zeptat, nechat si jí vysvětlit. Takže ohlas z řad obyvatel domu nemáme žádný. Ale dle ohlasů od veřejnosti jsme usoudili, že služba je vítána s nadšením.

Jaký nájem MeziČas za prostory platí?
Magdaléna platí měsíčně 13495 korun plus služby.