Proto ministerstvo vnitra určilo sobotu 26. ledna jako termín dodatečných voleb. Zároveň jmenovalo Zdeňka Šustu do funkce správce, který zabezpečoval chod obce, i když s omezenou pravomocí.

Do druhého pokusu zvolit obecní zastupitelstvo se přihlásilo sedm kandidátů.

O tom, kdo povede obec příští volební období, má možnost rozhodnout přes padesát oprávněných voličů.