„Kanalizace v Americe má rozpočet 20 milionů a kanalizace s vodovodem na Beztahově ještě o šest milionů více,“ připomněla votická starostka Iva Malá s tím, že výrazně složitější bude budování části akce na Beztahově.Inženýrské sítě totiž musí překonat železniční trať.

Její těleso je v místech, kudy potrubí povede široké kolem 30 metrů. Překopat koleje samozřejmě nelze, proto stavebník využije techniky podvrtu.

Stavba podle votické radnice začne dříve na Beztahově, jehož obyvatele trápí nedostatek vody dlouhodobě. Na dokončení akce v obou votických částech, bude mít zhotovitel, pražská firma 1. SčV dva roky od předání staveniště investorem.

Na stavbu vodovodu získaly Votice 70 procent dotace a žádají také o podporu pro stavbu kanalizace. Na budování infrastruktury se ale „budou podílet“ i samotní obyvatelé. Votice zaplatí výkopy a pokládku potrubí hlavního rozvodu, obyvatelé pak pouze vlastní přípojku k nemovitosti. Než se tak stane, zorganizuje pro ně radnice koordinační schůzku se zhotovitelem.

Podle radnice, která zjišťovala u občanů zájem o připojení k novým sítím před samotným zahájením akce, by se v Americe mělo ke kanalizaci připojit až 100 tamních obyvatel. Dalších 120 by mělo přibýt na Beztahově.

„Povinnost připojit se zejména ke kanalizaci u nás není vyhláškou zavedena a zatím k tomu nepřistoupíme,“ přislíbila starostka.

Kvůli výkopovým pracím budou některé místní komunikace dopravě uzavřené. Omezení by však podle Ivy Malé nemělo trvat dlouho, protože se síť bude stavět od úseku k úseku a ulice dlouho rozkopané nezůstanou.

Budování inženýrských sítí ve votických místních částech Beztahov a Amerika je možné ze dvou důvodů. Votice v roce 2022 dokončili intenzifikaci čistírny odpadních vod. Bez ní vázl rozvoj sídla, protože ČOV měla možnost čistit splaškovou vodu prakticky pouze od současného množství obyvatel. Nově jich je téměř dvakrát tolik.

Současně s tím město posiluje vlastní zdroje pitné vody. V této části infrastruktury jde především o obnovu dodávek vody z votických vrtaných studní na Polském vrchu a v Líštěnci.

Sanace vrtu na Polském vrchu proběhla odstraněním staré ekologické zátěže z tamního lomu. V současnosti město u vrtu Líštěnec I začalo budovat stálou úpravnu vody, která nahradí tu mobilní. Úkolem zařízení je z pitné vody odstranit jed v podobě chlorovaných uhlovodíků.