Snaží se o to, aby byly děti šťastné, aby je učitelky dobře připravily na povinnou školní docházku a aby v průběhu pobytu v mateřince získaly kompetence důležité pro život. To vše ve spolupráci s rodiči a při respektování rodinné výchovy.

U školky je velká zahrada vybavena průlezkami, pískovišti a zahradními domečky. V letním období je k dispozici pro hry ve vodě i bazén. Školka má šest tříd. Součástí školy je i školní jídelna, která poskytuje stravu dětem i zaměstnancům.

Dětem a učitelkám se v dubnu naskytla příležitost navštívit čerčanské kino s pásmem kreslených pohádek. "Největší nadšení však bylo z cesty vlakem, proto tuto akci v příštím školním roce určitě zopakujeme,“ řekla s nadšením pedagožka doprovázející děti Andrea Hanibalová.

Den Země a 'Zelený den' v mateřince třídy Kačenek, Kuřátek a Motýlků oslavily návštěvou Technických služeb v Benešově. Děti si připomněly třídění odpadů ve sběrném dvoře. Jako překvapení si pro děti připravil ředitel Bohumil Rataj ukázku vozů čisticí techniky, do které si děti mohly sednout a z blízka si také prohlédly popelářský vůz. Také si společně popovídali o tom, jak pečovat o přírodu.

Příště si představíme děti z MŠ Dukelská v Benešově. V tištěném vydání Benešovského deníku však již ve středu 22. května 2019!