Vedle zástupců města dorazí na setkání i projektanti společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba.