„Dnešním dnem končí poptávkové řízení. Z uchazečů poté vybereme firmu, kterou musí ještě schválit zastupitelstvo, takže počítám, že v průběhu července začneme s vlastní realizací projektu," uvedl starosta Krhanic Aleš Papoušek. Hřiště by pak mělo sloužit dětem již koncem srpna, nejpozději začátkem září.

Dětské hřiště obec koncipovala tak, aby byla obě sportoviště v těsné blízkosti. Proto využije doposud nevyužívanou část travnaté plochy na pozemku u základní školy. Na něm podle slov starosty obce vyrostou například vahadla, pružinoví koníci, houpačky, lanová pyramida, skluzavka či malé pískoviště. Chybět nebudou ani dvě lavičky a odpadkové koše.

„Hřiště bude celé oplocené a bude mít pouze jeden vstup," poznamenal Aleš Papoušek s tím, že požadavkem pro zhotovitele bylo, aby si tam mohly hrát děti od dvou do deseti let.

„My jsme chtěli mít v obci veřejné, volně přístupné dětské hřiště, stejně jako je to víceúčelové. To znamená bez jakéhokoliv časového omezení. Proto jsme v předchozích třech letech žádali ministerstvo pro místní rozvoj, v rámci komunitního plánování dětí a mládeže o dotaci na jeho zřízení," vysvětlil důvod tohoto kroku Aleš Papoušek.

To se nakonec v letošním roce podařilo a tak mohou Krhanice vyřešit dlouhodobou poptávku ze strany rodičů nejmenších obyvatel obce. První veřejné dětské hřiště.

„Investovat jej budeme z dotací, ale částečně i z obecního rozpočtu,"poznamenal starosta obce.

Nedílnou součástí dětského hřiště budou i vzrostlé stromy a živý plot, které zajistí přirozený stín. Časem má obec v plánu, aby byl stín opravdu dostačující, nějaké nové stromy ještě dovysázet.

Víceúčelové hřiště se čtyřmi plochami pro sportovní, ale i rekreační využití je hojně navštěvované. Ať už základní školou, která ho používá při hodinách tělesné výchovy, tak dětmi, jež zde tráví svůj volný čas. Aleš Papoušek věří, že stejnou oblibu si získá i dětské hřiště.