Přednáška potěšila především zájemce o historii obce Kozmice a její osobnosti. František Šimůnek zemřel v roce 1966 ve Vojkově.