Do unikátního Muzea venkova přicházejí zavzpomínat na časy dávno minulé nejen senioři, ale sbírky historických reálií a techniky umístěné v celkem sedmi místnostech a třech budovách obdivují i zástupci mladé generace. Ti však mnohdy netuší, k čemu roztodivné předměty vlastně sloužily a jak se s nimi pracovalo.

„Na počátku všeho stál nápad několika obětavých nadšenců, kteří do muzea zapůjčili nebo darovali poklady, které doma léta uchovávali a bránili před méně nadšenými rodinnými členy rodiny, aby dobové předměty nebo zemědělské stroje jako nepotřebné krámy nezlikvidovali,“ přiblížila vznik muzea starostka Kamberka Alena Jenšíková.

Nejprve tak vznikla Pamětní síň a historická školní třída s více než sto padesáti předměty. O tři roky později pak unikátní expozice zemědělské techniky, umístěná budově bývalé Kampeličky.

„V rekonstruovaném historické sklepení se srdce nostalgiků a milovníků zašlých časů potěší přibližně padesáti více než sto let starými exponáty, které se nám tu podařilo zrestaurovat a uchovat,“ řekla starostka a doplnila, že veškeré práce byly dělány bez nároků na jakoukoli odměnu a také vystavené a opravené exponáty byly do sbírek dány zdarma.

Provoz muzea také mnoho nestojí, protože obec prostory pronajímá Občanskému sdružení rodáků a přátel Kamberka. To sbírky zdarma spravuje, za symbolickou cenu jedné koruny za metr čtverečný. Takový přístup je v dnešní opravdu ojedinělý.

„Není problém otevřít muzeum, když jsou na jeho pořízení a provoz k dispozici milionové částky, je úžasné něco tak rozsáhlého pořídit a provozovat téměř zdarma,“ podotkla starostka Kamberka s tím, že dík za to patří hlavně těm pár jedincům, kteří pro citlivé návštěvníky vytvořili a udržují dílo, které zasluhuje obdiv a uznání.

V letošní roce by chtěli Kamberští svou sbírku zemědělské techniky dále rozšířit. „Plánujeme, že přibude opravený starý pohřební vůz, který býval tažen koňským potahem a pod přístřeškem bychom rádi umístili větší exponáty staré zemědělské techniky, jako jsou mlátičky, sečky, samovazy a žebřiňáky,“ pozvala na návštěvu Alena Jenšíková.

KAREL CHLUMEC