Konkrétně se jedná o části Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského, kdy díky rekonstrukci jejich asfaltových povrchů dojde ke zlepšení dostupnosti základní školy, sokolovny, bytového domu s pečovatelskou službou, řady dalších podnikatelských objektů a areálu FC Jílové u Prahy. Na Masarykově náměstí, které je v historické části města vyhlášené Městskou památkovou zónou, dojde kromě opravy povrchů ke zvýšení bezpečnosti provozu, včetně bezbariérových úprav a uspořádání parkovacích míst.

„Rekonstrukci Masarykova náměstí a ulic Tyršova a Komenského jsme zahájili po dvou letech příprav," řekla starostka Jílového u Prahy Květa Halanová s tím, že žádost byla podle ní podána již začátkem roku 2012, ale projekt se nedostal v prvním kole do schválených. Požadavky obcí totiž výrazně převýšily původně alokovanou částku dotací, která byla dvě stě milionů korun. Až po loňském květnovém rozhodnutí Regionální rady Střední Čechy byla pro tento dotační titul navýšena celková částka o dalších 208 milionů korun. Tak se dostalo i na dalších dvacet projektů ve středních Čechách, včetně jílovského.

„Díky tomu jsme připravili další potřebné podklady a stavbu můžeme nyní zahájit. Od loňského roku se nám významněji daří čerpat evropské dotace. V loňském roce jsme díky evropským prostředkům rozšířili školu a letos zahajujeme také přístavbu mateřské školky," chválí si starostka čerpání prostředků z Regionálního operačního programu Střední Čechy.

Stavba byla zahájena v polovině března a bude ukončena v červnu. Celkové náklady akce se předpokládají ve výši 9,7 milionu korun, z toho přibližně 5,4 milionu korun pokryje dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj a zbytek zaplatí město.

Přibližně 2,1 milionu z celkových nákladů jsou takzvané neuznatelné náklady, které si musí hradit město samo bez dotačního příspěvku.

JIŘÍ ZÁPAL