Mladých hasičů bylo již tolik, že se do požárního auta nevešli, a jelikož předcházející auto zůstává ve vlastnictví sboru, tak budou mít auta dvě, a nebudou už muset na soutěže jezdit osobním autem, co není tak zajímavé, jako červené požární.

Na slavnost byli oficiálně přizváni Jarmila Trachtová, starostka obce Heřmaničky, Eliška Melicharová, projektová manažerka z mikroregionu Voticko, major Jiří Černovský, velitel stanice hasičského záchranného sboru Benešov, Martin Vlček, kněz farnosti Sedlec – Prčice, starosta sboru hasičů Ladislav Sova, okrskový velitel Zdeněk Dvořák a nejstarší členové sboru. Mladí hasiči přivítali hosty kyticemi. Po úvodní přímluvě minutou ticha uctili zesnulé členy sboru.

Nový vůz přišel celkem na 1 071 473 korun. Obec Heřmaničky se podílela na koupi auta sumou 321 473 korun. „Velké poděkování patří mikroregionu Voticko, které nám pomáhalo při podávání žádosti o dotace i s výběrovým řízením. Děkuji tedy místnímu veliteli sboru dobrovolných hasičů, Petru Suchomelovi, který nám pomáhal s technickými podmínkami a byl velkým podporovatelem a pomocníkem při získání těchto dotací,“ pronesla kromě jiného Jarmila Trachtová, starostka Heřmaniček. Pozvaní hosté na konci svého proslovu popřáli autu více méně stejně, aby dobře sloužilo a méně vyjíždělo k nehodám a požárům a více k radostným událostem, jako jsou soutěže, či různé jiné akce.