Zastupitelstvo obce tak reagovalo na stížnosti místních obyvatel, kterým vadili opilci a bezdomovci, kteří se před obchodem s potravinami a smíšeným zbožím celé dny zdržovali a popíjeli alkoholické nápoje. Ti navíc posilněni pivem, vínem či něčím tvrdším, slovně napadali kolemjdoucí, a děti, které tudy chodí každý den ze školy, se jich bály.

„Oni neposedávali jen před obchodem, kde to bylo lidem velice nepříjemné, ale třeba i na autobusové zastávce, odkud jezdí školáci domů, a jak už bylo řečeno, děti měly z těchto sociálně slabších lidí strach," uvedla starostka Chocerad Eva Bubnová.

Tohle všechno tedy přimělo vedení obce k vydání vyhlášky, která nedovoluje pití alkoholu ve středu obce, plus k zavedení kamerového systému po celé obci, který by měl monitorovat nejen samotné centrum Chocerad, ale i chatové osady či veškeré výjezdy a vjezdy do obce. Díky němu by mohla policie, v případě, že by došlo k nějaké krádeži, ale i třeba dopravní nehodě, dohledat viníka.

„Před pár dny se zrovna podařilo nahrát krádež kola před místním obchodem," pochlubila se úspěchem starostka Chocerad s tím, že při výběru kamerového systému hleděli zastupitelé především na kvalitu, aby se dala v případě potřeby ze záznamu přečíst registrační značka vozidla hříšníka nebo bezpečně rozpoznat jeho tvář.

„Jezdí tady totiž auta, která nejezdí předepsanou rychlostí, nebo dokonce spáchají i nějaký trestný čin," poznamenala Eva Bubnová.

Vyhlášku, která nedovoluje „popíjejí" v centru obce přijali s povděkem nejen obyvatelé Chocerad, ale i samotní obchodníci. Uvědomovali si, že tyto pochybné existence jim odrazují spořádané občany od toho, aby si šli do jejich obchodu nakoupit.

„Loni jsme udělali velkou rekonstrukci návsi, prostranství před obchodem jsme vydláždili, SÚSka nám udělala úplně novou silnici, a celé tohle hezké centrum obce nám kazili tyto osoby, které tam popíjeli pivo nebo něco tvrdšího a nevhodně pokřikovali na kolemjdoucí," postěžovala si starostka Chocerad, která doufá, že vyhláška, společně s kamerovým systémem bude mít ten správný efekt.

A co hrozí těm, kteří obecní vyhlášku poruší?

„Porušení vyhlášky by bylo předmětem přestupkového řízení, kde jsou sankce dané. Ovšem jaké, vám teď přesně nepovím. Ale samozřejmě by se jejich výše odvíjela podle toho, zda by byla způsobena nějaká škoda, nebo zda by se třeba nejednalo dokonce o trestný čin," vysvětlila Eva Bubnová, starostka obce, která nemá do kamerového systému přístup, to má pouze policie v Sázavě, ale může se on-line podívat, co se děje na různých místech obce.

„Jedinou výjimkou, kdy bude možné požívat na veřejném prostranství alkohol, budou obecní a společenské akce, a pochopitelně se to netýká předzahrádek místních restaurací," dodala Eva Bubnová.