Ženy ze všech částí obce představily skladbu Ženobraní, kterou připravují na blížící se všesokolský slet. Pro děti bylo připraveno několik stanovišť, na nichž plnily úkoly. Multifunkční hřiště bude sloužit nejen školce a škole, ale také veřejnosti. Má umělý povrch a je určeno pro malou kopanou, házenou, basketbal, volejbal a další míčové hry. Spolu s novou běžeckou drahou přispěje ke zkvalitnění výuky tělesné výchovy. Stavební práce v areálu choceradské školy se rozeběhly v dubnu, akce stála 1,2 milionu korun.