Jako první se poklonili památce padlých podplukovník Pavel Vobůrka, ředitel Agentury profesního rozvoje a podpory aktivit, a starostka Chocerad Eva Bubnová.

Dále pak zaměstnanci agentury, váleční veteráni a ostatní hosté včetně dětí z místní základní a mateřské školy a veřejnosti. Zazněla státní hymna a po ní krásná slova kaplana Vladimíra Hudouska včetně modlitby, k níž se všichni přítomní připojili.

Všichni účastnící pietního aktu měli připnutý stylizovaný květ vlčího máku. Jeho rudé květy pokrývaly v té době hroby padlých na západní frontě. Připnutím symbolického květu si lidé připomínají hrdinství vojáků a vzdávají jim úctu.

Den válečných veteránu se oslavuje každoročně 11. listopadu, jako vzpomínka na podepsání příměří téhož dne roku 1918, což znamenalo ukončení 1. světové války.