Již po několika letech se ale ukázalo, že tato kapacita zdaleka nestačí. V lednu roku 2012 přibyla proto ke třídám Berušek a Motýlků ještě třída Sluníček pro patnáct dětí, která na čas kapacitní problémy vyřešila. Bohužel ale ne nadlouho. Letos na jaře přišlo k zápisu do mateřské školy padesát dětí z Chocerad a blízkého okolí, z nichž bylo možné přijmout pouhých osmnáct.

Starostka a ředitelka hledaly řešení

„Ve spolupráci se starostkou Evou Bubnovou jsme intenzivně hledaly nejschůdnější řešení, protože počet odmítnutých dětí nám ani jedné nedal spát," uvedla ředitelka Základní školy Chocerady Romana Kolářová.

„Mysleli jsme i na děti z obcí v okolí, které tradičně docházejí do školky a školy v Choceradech. Copak bylo možné pro ně najednou nemít místo? Navíc nám starostové těchto obcí byli ochotni na zvýšení kapacity přispět. Což se nakonec také stalo," poznamenala Romana Kolářová.

V okamžiku, kdy se našly vhodné náhradní prostory pro obecní knihovnu v budově Rodinného centra Sluníčko, bylo vyhráno.

O prázdninách začal maraton prací

„Byly před námi letní prázdniny a my jsme začali s maratonem stavebních úprav", říká dnes již s úsměvem na tváři ředitelka choceradské základní školy a mateřské školy s tím, že díky společnému úsilí pracovníků obecního úřadu a provozních zaměstnanců školy, kteří se během prázdnin ani nezastavili, se nakonec všechno zvládlo na výbornou.

V pondělí 21. září se dveře choceradské mateřské školy proto trochu opožděně otevřely ještě pro dalších sedmnáct malých školkáčků ve věku tři až čtyři roky, kteří budou navštěvovat třídu Broučků. Tuto možnost uvítali rodiče nově přijatých dětí s velkým vděkem. Vždyť ani dnes nemá každý na placení soukromé školky nebo rodičovskou dovolenou prodlouženou na mnoho let.

„My v Choceradech doufáme, že investice ve výši takřka půl miliónu korun, nám alespoň na několik let dopředu vyřešila problémy s kapacitou mateřské školy," uzavřela Romana Kolářová.

Nám zbývá jen popřát dětem i jejím učitelkách, aby se jim ve školce líbilo a dobře pracovalo.