Úvaha kolonizace tohoto území malopěstiteli zeleniny a ovoce, spadá až do doby úřadování prvního polistopadového starosty města, Mojmíra Chromého. Její samotná realizace ale přichází na řadu teprve nyní.

„Už tenkrát se zahrádkáři s městem domluvili na tom, že se Benešov bude podílet na vzniku hlavní příjezdové cesty do kolonie," připomněl místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Právě proto Benešov nyní plní dohodu se zahrádkáři a buduje hlavní přístupovou cestu do kolonie. Zahrádkáři si na své náklady zase připravují odbočky k celkem šedesáti zahrádkám.

Pozemky, na nichž vzniká zahrádkářská kolonie získal Benešov od Pozemkového fondu ČR a část z nich uvolnil právě pro zahrádkáře. Další tehdy získanou půdu využije Benešov k obchvatu města.

Výstavbu nové páteřní komunikace uprostřed vznikající zahrádkářské kolonie nedaleko Černého lesa zaplatí město Benešov ze svého rozpočtu.

Jak uvádí web města, v předpokládané ceně 1,4 milionu korun je zahrnuto provedení stavebních a geodetických prací souvisejících s realizací účelové komunikace v zahrádkářské kolonii Černý les metodou recyklace za studena a vytýčení inženýrských sítí a ochrany a případné obnovy tohoto vytýčení po dobu výstavby. Díky výběrovému řízení na dodavatele prací se ale Benešovu podařilo cenu snížit až na necelý 1,2 milionu korun.