V neděli podle informací starostky Dany Tomáškové vlny narážely také na tělo náspu právě rekonstruovaného silničního mostu. Násep voda podmáčela a následně ho strhla.

„Při sesuvu půdy došlo k poškození vodovodu, který zásobuje vodou Nové Městečko a Vysokou Lhotu," upřesnila starostka Čerčan. „Na opravu nastoupila už asi za dvě hodiny četa VHS. Terén byl v tu dobu ale již podmáčený, řeka na druhém stupni povodňové aktivity, a proto nebylo možné provádět opravu," uvedla Tomášková. Situace se ještě vyhrotila kolem poledne, kdy Sázava vystoupala až na III. povodňový stupeň a zalila i místo opravy.

Voda sice už opadla, ale místo je v důsledku povodně stále podmáčené a nedostupné pro těžkou mechanizaci.

„Celou situaci komplikuje i to, že porucha je v místě staveniště opravy mostu přes Sázavu. Na opravě vodovodu se nyní pracuje, věřím, že už ve čtvrtek 6. června by voda mohla znovu téci," potvrdila pro Benešovský deník starostka Čerčan.

V místech havárie vodovodu mají lidé přistaveny tři cisterny s pitnou vodou.

„Pokud by někdo potřeboval, může si pitnou vodu natočit u nás v úřadě nebo mu umožníme se vysprchovat v tělocvičně," dodala Dana Tomášková, starostka Čerčan.