Zatímco domovy seniorů jsou zařízeními, na která obce zpravidla, jako zřizovatelé, „nedosáhnou“, domy s pečovatelskou službou, kde žijí lidé schopní se o sebe stále ještě dobře postarat, budují samy obce. A to stále častěji. Jeden takový „pečovateléků, i když ne zcela ryzí, roste nákladem 32 milionů korun právě v Čerčanech u nádraží. Kolaudovat by ho měli ještě letos.

„Nebude to DPS, ale dům s dvaceti byt. Pro potřeby klientů pečovatelské služby jsme jich prozatím vyčlenili jedenáct,“ potvrdil starosta Čerčan Martin Richter s tím, že zbylých devět bytů obec využije jako byty služební či startovací. 

Obyvatelé Čerčan sice dům s pečovatelskou službou využívají, ale podle starosty je objekt pro tyto účely nevhodný. „Jedná se o starou prvorepublikovou vilu nepříliš vhodnou pro pečovatelské účely,“ řekl Martin Richter.

Právě z oné vily, kde obec hodlá zřídit hudební školu, se obyvatelé přestěhují do nového, k nádraží. Objekt bude mít vše, co má mít. Jedno mu ale nejspíš, alespoň v samých začátcích, chybět bude. Otázka na toto téma starostu obce ale nezaskočila. Dům nebude vybaven, i když s námi letošní léto a vedra pěkně cvičila, klimatizací.

„V objektu ale bude instalovaná vzduchotechnika, na níž by se klimatizace dala připojit. Kdyby bylo potřeba, jsme schopni na potřeby obyvatel reagovat. Možností chlazení objektu je ale více a jsme na to připraveni,“ dodal starosta Čerčan Martin Richter a připomněl ještě, že uvedená stavba využívaná zčásti pro sociální potřeby, nebude v obci poslední.