Kotelny na tuhá paliva jsou totiž v zastavěných historických částech měst, Benešov nevyjímaje, častým a silným zdrojem znečišťování ovzduší. Nepříznivá situace nastává pokaždé se snížením atmosférického tlaku a nedostatečným prouděním větru.

„No samozřejmě že si pamatuji na to, když se tu kvůli kouři povalujícímu se při zemi nedá dýchat," potvrdila seniorka korzující mezi Malým a Masarykovým náměstím.

A právě takové okolnosti by se už v nadcházející topné sezoně opakovat neměly, nebo jen minimálně. Benešov totiž zrenovuje své dvě kotelny, v nichž kotle spalují fosilní palivo, tedy uhlí.

„Jedna z nich je v domě stojícím při pohledu od radnice v pravé části Masarykova náměstí," popsal objekt ve vlastnictví města starosta Benešova Jaroslav Hlavnička.

V objektu je v jeho horní části byt, v přízemí pak nebytový prostory využívaný nájemcem pro podnikání.

„Zbudujeme tam plynovou kotelnu a to jak pro byt, tak pro provozovnu," připomněl místostarosta Benešova Roman Tichovský, jehož agendu tvoří zejména investiční akce města.

Druhým znečišťovatelem ovzduší v centru Benešova je kotelna v domě sousedícím přes ulici Na Karlově s radnicí, v jehož přízemí je prodejna oděvů.

Zlepšení ovzduší uprostřed města v topné sezoně zaplatí z rozpočtu město. Nájemníků se podle místostarosty Benešova Romana Tichovského investice do ekologie, nedotkne.

Celý článek najdete v tištěné podobě Benešovského deníku s datam 4. září.