V čechtickém kulturním domě modeláři svoje výtvory nejen ukázali, ale přesvědčili návštěvníky, že jejich své repliky umějí i ovládat pomocí vysílaček. Atrapy dokázaly, že umějí stejné věci, jako skutečné stroje. Tak na jedné straně místnosti nakládal bagr zeminu na sklápěcí návěs a kamion ji pak převezl a složil na straně druhé.