V následných řízeních však investor musí v souvislosti se vznikem významného zdroje znečištění (amoniak, pachové látky) při zvýšení počtu krav požádat o vydání závazného stanoviska odbor životního prostředí a zemědělství krajského úřadu a zpracovat pro čechtickou farmu nový provozní řád.