Ten pro veřejnost připravili jeho zaměstnanci a žáci. „Zájemci se na pracovištích odborného výcviku seznámili podrobně s jednotlivými učebními obory, které škola vyučuje, kde měli možnost si zhotovit jednoduchý výrobek," uvedl Petr Sysel, vedoucí učitel SOU stavebního Benešov s tím, že kromě drobných dárků čekalo na potencionální žáky i malé pohoštění.