Vodovod je kvůli tomu v okolí prací uzavřený a výtrysk přišel z ničeho nic a jaksi náhodou. Po chvilce podívané, která poutala pozornost kolemjdoucích, se vodohospodářům podařilo vodotrysk zastavit.