Navrhovatel, jak sděluje usnesení soudu, se domníval, že tam při sčítání hlasů okrsková komise porušila zákon tím, že dva členové desetičlenné komise ostatním členům znemožnili účast při sčítání hlasů a při kontrole zákonnosti a správnosti sčítání hlasů.

„Předsedkyně komise a zapisovatelka vyjmuly obálky z hlasovacích uren a zabránily zbývajícím členům komise ve fyzickém přístupu k nim, jakož i optické kontrole procesu otevírání obálek a sčítání hlasů,“ cituje soud sdělení navrhovatele s tím, že sčítání prováděla (též) předsedkyně komise, ačkoliv měla z titulu své funkce sčítání hlasů pouze kontrolovat.

„Navrhovatel z toho dovozuje vysokou míru důvodného podezření, že postup předsedkyně komise a zapisovatelky směřoval k přímému ovlivnění výsledků hlasování cílenou manipulací s hlasovacími lístky jejich nezákonnými úpravami, zničením či nesprávným sčítáním, jakož i úpravami či manipulacemi se zápisy o výsledku hlasování,“ stojí v zápisu soudu.

Navrhovatel také tvrdil, že na hlasovacím lístku bylo u kandidátky volební strany Svoboda a přímá demokracie Nataši Brukové uvedeno, že je místostarostkou, ačkoliv jí nebyla. Uvedení velmi prestižního povolání prý mohlo zásadně ovlivnit hlasování.

Po vyslechnutí komisařů soud dospěl k tomuto závěru. „Nebyly zjištěny žádné indicie, které by objektivizovaly navrhovatelem předestřené spekulace, že v průběhu zjišťování výsledků hlasování komisí došlo k cílené manipulaci s hlasovacími lístky jejich nezákonnými úpravami, zničením či nesprávným sčítáním, stejně jako k manipulaci se zápisem o výsledku hlasování,“ dodala Jitka Zavřelová, předsedkyně soudního senátu.