Rekonstrukce přivaděče je obří dílo v hodnotě přesahující 300 milionů korun a podílejí se na něm členové Svazku obcí přivaděč Javorník Benešov. Kromě největšího Benešova jsou to dále Čerčany, Senohraby, Mrač, Čtyřkoly, Lštění, Mirošovice a také Poříčí nad Sázavou.

Svazek získal na stavbu evropské dotace a díky nim nahradí původní, přes čtyřicet let staré a už dosluhující vodovodní potrubí s průměrem 40 centimetrů potrubí nové, půlmetrové.

Při posledním kontrolním dnu na stavbě přivaděče, který se konal ve středu, představitelé města zjistili, že je od Benešova směrem k Mrači položen do země teprve kilometr nového potrubí a dílo je v termínovém skluzu. Zbývá totiž položit ještě dalších 15 kilometrů trubek. Současně vzniká v Podmračí nový vodojem. Ten zpoždění nemá.

„Firma, která přivaděč rekonstruuje, pracovala dosud se dvěma partami a od začátku dubna je posílí ještě další tři pracovní čety. Práce se tím urychlí a věřím, že zpoždění doženeme," doufá místostarosta Roman Tichovský.

Dílo musí být hotové do konce září. Jinak by Benešov, respektive sdružení osmi obcí Přivaděč Javorník Benešov, nemělo, jak akci zaplatit.
Co by se ale stalo, pokud by dílo nebylo dokončeno včas? Nehrozí Sedlčanům, díky jejichž připojení mezi odběratele vody bylo možné získat dotace i na rekonstrukci přivaděče do Benešova, že zůstanou na suchu?

Takovou možnost místostarosta Roman Tichovský odmítl.

„Ale i kdyby k tomu došlo, čemuž nevěřím, musíme najít řešení, které Sedlčanům zajistí dodávku vody," dodal místostarosta Benešova Roman Tichovský.

Každé z osmi sídel Sdružení svazku obcí Přivaděč Javorník Benešov musí také, nejpozději do kolaudace rekonstruovaného přivaděče, schválit koncesní projekt a dokumentaci ke koncesnímu řízení na nového provozovatele. Jeho součástí bude i cena vody vypočtená ze skutečných investic. Proto zatím není jasné, kolik za vodu zaplatí koncový odběratel.

Město Benešov má už koncesní projekt schválený. Jeho zastupitelé tak učinili při schůzi konané v pondělí 23. března.