Ředitelství silnic a dálnic, které křižovatku za zatím neupřesněnou částku postaví, totiž už oznámilo podání žádosti o vydání stavebního povolení.

„Bude se jednat o přestavbu průsečné úrovňové křižovatky na spirálovou okružní křižovatku,“ uvedla Helena Lacková, odborná referentka silničního hospodářství Středočeského kraje.

Obří křižovatka bude nejdříve nejen součástí mezinárodní silnice E55, ale později se z ní stane také důležitý uzel takzvané Václavické spojky. Nebude se přitom jednat o nic menšího, než o přivaděč k dosud jen zamýšlené dálnici na jih Čech označené D3.

Po dostavění turbokřižovatky se výrazně zvýší bezpečnost motoristů. Ti jedoucí touto křižovatkou na Tábor v současné době musejí dávat přednost vozidlům ze tří směrů – od Prahy, Od Tábora a také těm přijíždějícím po místní komunikaci od benzinového čerpadla a obce Pomněnice. Tento složitý manévr ale nezvládli všichni. Křižovatka tak už má na svém kontě velké množství nehod a také několik kolizí s nejtěžšími následky. Místem totiž projíždí až ke 20 tisícům aut za den.

Ale velký kruháč nebude důležitý jen řidiče. Doslova stěžejní bude jeho vybudování pro obyvatele Benešova. Ovšem jen v návaznosti a existenci takzvaného severovýchodního obchvatu města. Ten odvede hustý provoz aut směřujících od Prahy na Vlašim, mimo zabydlená území. Povede kolem obchodní zóny a v dostatečné vzdálenosti od rodinných domů přes lokalitu Boží Voda a kolem čistírny odpadních vod pak dál na Vlašim. Jenže ani ten se k realizaci zatím nedostal.

„Kvůli stavbě křižovatky už město pracuje na přípravě. Jednali jsme s asi čtyřmi majiteli pozemků a musím říci, že jsme se dohodli,“ uvedla Helena Kaňková, vedoucí Odboru rozvoje města MěÚ Benešov. „Problém ale není jednoduchý. Místem budoucí stavby vede řada inženýrských sítí a ty budou potřeba přeložit. Proto jsme i už zajistili služebnost, tedy věcná břemena,“ dodala Helena Kaňková s tím, že Benešov svůj podíl práce pro současnou etapu budování, splnil.

Podle zatím dostupných informací by samotné zahájení stavby mělo začít napřesrok a dokončení díla pak v roce 2020.
Benešov už má podle Heleny Kaňkové za sebou, kvůli stavbě severovýchodního obchvatu, také první koordinační schůzku. Obchvat postaví Středočeský kraj, ale Benešov se bude na díle podílet výkupem pozemků, na nichž obchvat vyroste. Při zmiňované schůzce se dotčené strany domlouvaly na dalším postupu.

„V při jednáních šlo a ještě půjde o to, abychom se nedostali do situace, že kvůli nějakému nedostatku dojde při přípravě stavby ke zpoždění. Letos se budeme věnovat projektové přípravě a příští rok předpokládám, že už budeme vykupovat pozemky,“ dodala benešovská úřednice.