Kromě ní zasáhne i Tyršovu ulici. Její nedávná revitalizace se zastavila u křížení s Dukelskou ulicí. Kompletnímu dokončení v celé délce nyní přispěje právě stavba nového kruháku. Slovo dokončení, však není úplně výstižné. „Tyršovku“ čeká po odeznění zmiňovaných akcí v Nádražní ulici rekonstrukce vozovky. Její povrch podlehl zátěži způsobené přesměrováním dopravy z uzavřených silnic. Vozovka se tak už po zhruba roce a půl dočká důkladné opravy. A ulice na tři měsíce opětovné úplné eliminace dopravy.

„Dlažbu v šířce vozovky dělníci odstraní a zhruba po šesti metrech vytvoří pásy dlažby ukotvené pevně v betonu. Ty zajistí, že se dlažba už nebude posouvat,“ vysvětlil benešovský místostarosta Roman Tichovský.

Teď však teprve začala stavba okružní křižovatky mezi Tyršovou a Nádražní ulicí. Investorem je Středočeský kraj, zhotovitelem firma BES. Cena díla činí 37,4 milionu korun s DPH.

„Na stavbu je uzavřena trojstranná smlouvy, kdy své objekty zde má i Benešov. KSÚS na tuto stavbu obdrželo dotaci z fondů EU. Dílo má být podle smlouvy hotové do pěti měsíců od předání staveniště,“ potvrdila Helena Frintová z kanceláře středočeské hejtmanky s tím, že se tak stalo 15. července.

Rekonstrukcí projdou také silnice, které se na kruhák napojují. Tomu už nyní nasvědčují frézováním obnažené žulové kočičí hlavy léta skryté pod asfaltem. Rekonstrukcí při stavbě rondelu projdou i přilehlé chodníky a veřejné osvětlení. To už zase bude investicí města.

Samotné práce na okružní křižovatce sice dopravu vyloučily, ale auta z Nádražní do Tyršovy ulice vymezeným koridorem jezdí dál. Se stsvbou se musí vyrovnat i taxikáři. Jejich štafly u nádražní budovy zabraly náklaďáky a tak stojí v horní části Tyršovy ulice. V samotném křížení Tyršovy a Nádražní směrem na nadjezd přes železnici se nyní nejezdí a bude to tak i začátkem srpna. To podle místostarosty Romana Tichovského bude zprůjezdněna Nádražní ulice a auta projedou z horní části Tyršovy ulice do Dukelské. Ani to však příliš neusnadní parkování v této části města. Bezpečnější a jednodušší to bude stále na záchytném parkovišti v někdejších Táborských kasárnách.

„Mnohým to jistě zkomplikuje pohyb po městě, ovšem zásadní je, že všechny stavby běží podle harmonogramu,“ potvrdila Alena Pokorná, vedoucí Odboru investic s tím, že na podzim se budou jednotlivé stavební objekty dokončovat a postupně uvádět do provozu.

Stavba okružní křižovatky Nádražní X Tyršova bude probíhat ve spolupráci Středočeského kraje a města Benešov. Financování na straně města je zajištěno dotačními tituly od Státního fondu dopravní infrastruktury a Integrovaného regionálního operačního programu prostřednictvím MAS Posázaví. Ukončení stavby je plánováno na prosinec 2020.