Právě tak přizpůsobují ve městech místa s hustým provozem, na nichž dochází k častým kolizním situacím mezi chodci a motoristy.

Jedním takovým zúženým úsekem se stala Čechova ulice, jíž projíždějí auta od Prahy na Vlašim.

Teď zužování silnice potkalo nově také Hodějovského ulici poblíž křižovatky s Máchovou. Tohle místo je známé jako příchod k podchodu pod železnicí od zastávky autobusů na Týnec i trasa obyvatel sídliště Na tržišti směrem do centra Benešova.

Jak důležitý je podchod pro pěší dokládá současná situace. Přes to, že tam probíhají práce a vstup je pěším zakázaný, místem stále procházejí lidé.

Kromě zmiňovaného zúžení silnice dělníci také zastřeší schodiště podchodu.

Totéž, tedy zastřešení a především zúžení silnice, čeká i na druhé straně podchodu v Mendelově ulici u křížení s Pražskou. Další úpravy naplánovalo město i na vyústění Mendelovy ulice u nadjezdu nad tratí nedaleko sokolovny.