O vhodnosti další kruhové křižovatky napovídají současná dopravní omezení. Nejvíc to je patrné u Katušky. Kvůli omezení nesmí auta z Konopišťské vlevo do Hodějovského. A také opačným směrem – od centra přes nadjezd železnice – se auta dál než ke křižovatce u Katušky nedostanou. Právě to odvádí motoristy do Hodějovského ulice z druhé strany.

Okolnostmi vynucené úpravy naznačují, že by právě tak mohl v fungovat velký kruhový objezd. Díky němu by zmizela každodenní kolona před nadjezdem. Auta dávají přednost těm, kteří to berou Hodějovského ulicí. I tam ale vzniká špunt, když některý z řidičů u nadjezdu odbočuje vlevo a dává přednost.

Deník o řešení velkého objezdu hovořil s vedením Benešova už v roce 2012. Myšlenku tehdy politici zavrhli. V souvislosti se současnými uzavírkami ale Deník řešení znovu připomněl.

„Současný stav je jen dočasný,“ uvedl místostarosta Roman Tichovský. Město se chystá na generel dopravy. Ten by měl poskytnout ucelený pohled na dopravu a přinést i souhrn opatření, která by měla silniční provoz zjednodušit a snížit dopravní zátěž. „Pokud podáte podnět, přidáme ho zpracovatelům generelu,“ dodal Tichovský.